Agencja rozwoju przemyslu kielce

http://tlumaczysko.pl/grupa-wolff/elektrotechnika/puszki-rozgalezne-skrzynki-zaciskowe-wykonaniu-przeciwwybuchowym/Puszki rozgałęźne i skrzynki zaciskowe w wykonaniu przeciwwybuchowym | GRUPA WOLFF

Coraz szybszy rozwój technologii przemysłowych, nastawienie na odpowiedni wynik produkcyjny, energię i siła procesów w strefach takich jak druk, tekstylia, tworzywa sztuczne, chemia, optyka czy pakowanie zwiększa niebezpieczeństwo wyładowań elektrostatycznych. Im daleko nasilony jest proces produkcyjny, tym znacznie powstaje ładunków, jakie pragną zostać zneutralizowane, by nie zagrażać bezpieczeństwu użytkowników.

Niekontrolowane rozładowanie nagromadzonych ładunków elektrostatycznych może spowodować do zapłonu mieszaniny gazu i powietrza przy pomocy powstałej iskry również tym jednym spowodować eksplozję. Rozwiązaniem tego gatunku problemów przejmują się firmy, które wykorzystują w wymienionych przypadkach między innymi uziemienie elektrostatyczne, oczyszczanie naładowanej powierzchni, neutralizację lub ładowanie elektrostatyczne.Electrostatic earthing to mechanizm uziemienia, który stawiany istnieje na wzór w sukcesie załadunku cystern przewożących materiały sypkie lub płyny. Na ich wielkości umieszczają się niezliczone liczby ładunków elektrostatycznych. Podłączenie do systemu uziemienia cysterny jest potrzebne już przed dołączeniem do załadunku. Wybiera to ryzyko powstania zapłonu. Inne trudne sytuacje są znaczenie w sukcesu rur, zaworów, dmuchaw, które w toku produkcyjnym materiałów sypkich na zysk wibracji lub zużycia mogą zostać odcięte z siebie i budować zagrożenie zapłonu. Uziemiać należy jeszcze duże pojemniki lub kontenery napełniane substancjami łatwopalnymi. Zagrożenie są także nieuziemione pojemniki stosowane w procesach mieszania i miksowania. Praktycznie wszystek trend w procesie produkcyjnym generuje powstawanie ładunków elektrostatycznych, czy zabiega o załadunek środków do elastycznych kontenerów, czy te o ręczne napełnianie beczek lub puszek. Uziemienie elektrostatyczne jest niezbędne, gdyż może powodować do wyładowań pomiędzy personelem a urządzeniami i pojemnikami, i w okolicy zagrożonej początkiem może sprawić do zapłonu i eksplozji.