Berker modul 2 programm

Program Enova zawiera dużo modułów, jakie potrafią być nieodzowne w nazwie czyli w przedsiębiorstwie w wielu elementach jego istnienia. Moduł Kadry oraz Płace uczestniczy w ewidencji danych kadrowych, naliczaniu wynagrodzeń, podatków, składek ZUS itd. Zapewnia kompleksową obsługę spraw pracowniczych. Jest on często aktualizowany do dzisiaj obecnych w Polsce przepisów. Przedstawia go wyraźny i lekki w obsłudze interfejs graficzny, istnieje też w duzi zgodny z pakietem MS Office.

Moduł Księga Podatkowa jest jednak odpowiedzialny za obsługę firmy w postaci ewidencji dokumentacji, księgowania oraz dokonywania sprawozdań modnych i byłych. To przy jego pociechy robione są wszelkie zestawienia, rozliczenia i zapisy KPIR. Pomaga on rzadko ewidencję rozrachunków walutowych z automatycznym obliczaniem różnic kursów. Księga Inwentarzowa pozwala nabywcom na rejestrację zdarzeń powiązanych ze materiałami trwałymi. Moduł ważny jest więcej za ewidencję wartości niematerialnych oraz wyposażenia. Możliwe jest zachowanie swoistego terminarza zdarzeń, które są skojarzone z obecnymi sposobami. Pracę z modułem można podjąć w wolnym okresie roku rozliczeniowego. Moduł Faktury działa w ciągu wystawiania dokumentów sprzedaży i ustalania cenników i dodawania wiedz o klientach firmy. Aplikacja Handel gwarantuje jej klientom wystawianie dokumentów zakupu, sprzedaży, prowadzenie ewidencji zamówień i obsługi magazynu. Szczególnie istotnym składnikiem istnieje jeszcze CRM (Customer Relations Management). Widzi on możliwości o kontrahentach, ale umożliwia te obsługę wypożyczalni i serwisu. Aplikacja Księga Handlowa jest do księgowania, dokumentowania i pisania różnego rodzaju sprawozdań. Narzędzie to w ogromnym stopniu usprawnia codzienną czynność księgowych. Ostatni moduł programu Enova - Delegacje służbowe uważa zbyt zadanie wspomagać obsługę i liczenie delegacji domowych oraz innych. W olbrzymim stopniu ułatwia on bycie przedsiębiorstwa na tym polu. Enova cennik jest dostosowywany sam do wszelkiej firmy. Czynniki brane pod opiekę do wysokość przedsiębiorstwa i wybór modułów. Jest jednocześnie możliwy zakup w 3 wersjach: srebrna, dobra i platynowa.