Controlling i zarzadzanie

Controlling finansowy jest nieodłączną częścią controllingu w dowolnej poważnej firmie. Controlling zatrzymuje się ustalaniem zapotrzebowania na zabiegi finansowe, rentownością sposobów finansowania przedsiębiorstwa, kosztami oraz zyskiem, a ponadto płynnością finansową oraz opinią efektywności inwestowania kapitału.

Controling można rozłożyć na trzy etapy: - planowanie, - realizacja, - kontrola.

Po raz pierwszy controlling użyto w latach trzydziestych w USA. Na Tradycyjny Kontynent trafił, przede każdym dzięki przedsiębiorstwom niemieckich. Jego ciągły rozwój możemy obserwować z lat pięćdziesiątych. Do naszego świecie przywędrował przede każdym za sprawą fili międzynarodowych korporacji, aczkolwiek jeszcze liczniejsza suma i niewielkich firm, czasem nawet nie całkiem świadomie, zaczynają wprowadzać narzędzia controllingowe. Bez kłopotu można zauważyć, że z controllingiem przechodzimy do wykonywania wszędzie tam, gdzie w prowadzeniu pojawiają się niniejsze aspekty:

- Zdecentralizowany system panowania w spółce, - Firma nastawiona istnieje na osiąganie ściśle wyznaczonych celów, - Wprowadzono system motywacyjny, który posiada działać, że firma działa efektywniej, - Robiona jest rachunkowość zarządcza, która pozwoli na korzystanie racjonalnych decyzji finansowych, - Dobrze zarządzany system zbierania informacji,

Wprowadzenie do firmy zasad controllingu finansowego automatycznie wymusza kolei w jej organizacji. Dostosowuje się jej budowa organizacyjna, system rozliczeń finansowych, a ponadto obieg dokumentów w firmie. Prowadzenie prawidłowego controllingu finansowego nie jest dodatkowe bez odpowiednich programów komputerowych. W controllingu finansowych pokrywa się szczególny wpływ na efektywne kierowanie przedsiębiorstwem, co nie ma znaczenia, jak przechodzimy do podejmowania z rachunkowością zarządczą.