Dariusz ratajczak zagrozenie wybuchem

Dyrektywa ATEX w naszym systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Stosuje się do produktów danych do akcji w dziedzinach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą spełniać rygorystyczne wymagania wznoszące się nie jedynie do bezpieczeństwa lecz i do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W świadomość przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a ponadto połączone spośród obecnym całe procedury oceny w decydującej mierze uzależnione są z poziomu zagrożenia środowiska, w którym określone urządzenie będzie działało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi robić określony produkt, żebym mógł stanowić brany w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Jednak o które strefy chodzi? Przede każdym mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest niezmiernie wielkie ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na części. Jest ich dwie. W początkowej części dostają się urządzenia, które korzysta się w podziemiach kopalni i na przestrzeniach, które mogą stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa wznosi się do urządzeń, które bierze się w kolejnych miejscach, ale które mogą stanowić zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla całych urządzeń idących w strefach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Jednak bardziej szczegółowe wymagania ważna z łatwością odkryć w wartościach zharmonizowanych.

Należy mieć, że dania przyjęte do robocie w dziedzinach zagrożonych wybuchem powinny stanowić oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który powinien być wyraźny, widoczny, trwały i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm ochrony lub jedno urządzenia w projektu zapewnienia współprace z podstawowymi przepisami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy również pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.