Dyrektywa unijna dzieli jednostki na

Dyrektywa ATEX w polskim porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Ogranicza się do produktów danych do roboty w strefach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą robić ostre wymagania odnoszące się nie jedynie do bezpieczeństwa a jeszcze do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W nauka przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a dodatkowo powiązane z ostatnim każde procedury oceny w decydującej mierze uwarunkowane są z stopnia zagrożenia środowiska, w jakim określone danie będzie wykonywało.Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi wykonywać określony produkt, żebym mógł stanowić traktowany w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Jednakże o jakie strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje bardzo wielkie ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na siły. Stanowi ich dwie. W podstawowej klasie otrzymują się urządzenia, które używa się w podziemiach kopalni także na powierzchniach, które mogą być zagrożone wybuchem metanu. Druga część stosuje się do urządzeń, które wykorzystuje się w dziwnych miejscach, ale jakie mogą istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla wszystkich urządzeń pracujących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Natomiast bardziej szczegółowe wymagania można z łatwością odnaleźć w granicach zharmonizowanych.

Należy mieć, że dania dopuszczone do książki w powierzchniach zagrożonych wybuchem powinny być oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki powinien stanowić znaczny, widoczny, stały i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały system kontrole lub same urządzenia w celu zapewnienia współprace z obecnymi przepisami i wymaganiami dyrektywy. Należy również pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.