Gastronomia grajewo

Powstający z języka angielskiego termin coaching (oznaczający trenowanie) to marka interaktywnego procesu szkolenia, rozgrywającego się za pośrednictwem technik powiązanych z dziedzinami psychologicznymi. Jest toż typ szkolenia pracowników liczący na prowadzeniu procesu decyzyjnego w obiekcie zaspokajania ich spraw zawodowych, co umożliwia indywidualnym osobom lub przedsiębiorstwom w dynamizacji tempa wzrostu tudzież umożliwia usprawnienie funkcjonowania firmy. Prowadzący tego modelu działania są coachowie, którzy pracują ze swoimi facetami na drugich płaszczyznach np. w kontaktu z ich biznesem, rozwojem pracy zawodowej, a także omawiają kwestie dotyczące relacji interpersonalnych z kolejnymi pracownikami.

Profesjonalny coaching umożliwia klientom podejmowanie trafniejszych decyzji, pełniejsze używanie ich naturalnych predyspozycji, określenie swoich obowiązków oraz skupienie na optymalizacji działań dążących do ich dostania. Coaching stanowi proces samodoskonalenia, którego najważniejszym celem jest poprawienie pewności siebie klienta oraz okazywania wsparcia w autonomicznym dokonywaniu zamierzonych zmian w oparciu o jego własne projekty i środki intelektualne. Pozostałymi cechami charakterystycznymi w szkoleniach dla  pracowników w postaci coachingu są:

coaching jest szkoleniem całkowicie dobrowolnym; coach nie posiada dobra wyznaczać klientowi żadnych informacji; nie uczy ludzi, tylko umożliwia im w ciągu przekonywania się; jest zrobiony na podstawie pytań i stymuluje myślenie; musi panować atmosfera szacunku i pomocy poglądów klienta; obiektem jest zmierzanie do świadomego wprowadzania zmian.