Gaszenie pozarow grupy a

W przypadku pożaru najistotniejsza jest krótka i lekka reakcja, dzięki której minimalizowane są ewentualne straty. Czasem pewno się ona nawet przyczynić do uratowania dobrego życia. Aby ta odpowiedź była przecież pewna, należy wiedzieć, w jaki środek prowadzić również na co chodzi zwrócić uwagę. Inaczej bowiem do gaszenia ognia rozpoczniemy w mieszkaniu zamkniętym, a inaczej na założonej przestrzeni. W pierwszym przypadku należy mieć, że nasze miejsce manewru jest małe, w ruchu z tym nie możemy pozwolić sobie na użycie wszystkich preparatów. Jednym z najskuteczniejszych jest bez wątpienia para wodna, której uczestniczenie może w droga szybki doprowadzić do neutralizacji zagrożenia.

Z pewnością para jako materiał gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie kształtuje się na powierzchniach otwartych, gdzie nie pozwala ona prawidłowego stężenia, dzięki któremu dopuszczalne jest zgaszenie pożaru. Chociaż w ścisłych budynkach dodaje się idealnie. Często kierowana jest też na statkach, w wnętrza, w jakich zjadane są alkohole bądź kotłach wulkanicznych, gdzie niemożliwe jest zużycie wody. Podstawowym działaniem pary, który daje zlikwidowanie ognia, jest zneutralizowania tlenu, bez którego płomień się nie utrzyma. Jej ogromną zaletą jest fakt, iż ten efekt organizowany jest niesamowicie szybko, dzięki czemu pożar nie zdąży się odpowiednio rozprzestrzenić. Stanowi obecne dużo istotne, gdyż w pozycji, kiedy ogień zwiększy się na wszelki budynek, nie może on pozostać zgaszony samą parą. Niezbędne są to bardzo dalekie działania straży pożarnej, co zbiera się z ostatnim, iż straty spowodowane działaniem ognia będą niezmiernie wysokie.