Gaszenie pozarow roznych obiektow

Pożary, które powstają w osobnych pomieszczeniach, o niewielkiej kubaturze przeważnie są gaszone przy zachowaniu pary wodnej. Parę podaje się w mieszkaniach, w których pojemność wynosi około 500 m3. Powinny wówczas stanowić pomieszczenia szczelne. Para jako środek gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych powierzchniach nie prawdopodobnie żyć wykorzystana, ze względu na jej znacznie prosty ciężar właściwy, co miesza się na nieosiąganie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Podobnie w sukcesie małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej też jest prawie korzystne i skuteczne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w jakich zużywa się parę wodną do bezpieczeństwa i gaszenia pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten sposób gaśniczy kojarzy się też do ugaszania pożarów ciał stałych, które nie potrafią być ugaszone w końca kontaktu z wodą.

Para wodna może istnieć jeszcze wykorzystywana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura ma co najmniej 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie tymże dużo silne im szersza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych alkoholi w okolicy spalania. Następuje i obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której niemożliwe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i gazów w charakterze strefy spalania i zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia i brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest doskonale dużo skuteczny przy wykorzystaniu pary nasyconej, która dawana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.