Gaszenie pozarow typu c

Podczas prób gaszenia pożarów dużo ludzi odruchowo sięga po wodę. Stanowi wtedy najpopularniejszy a dużo modny środek gaśniczy. Jednak strażacy, specjaliści z gaszenia pożarów, nie ciągle się na nią decydują. Wybór środka gaśniczego zależy od palącego się materiału.

Piany gaśnicze Piany gaśnicze dobrze sprawdzają się między innymi podczas pożarów cieczy palnych takich jak benzyna czy alkohole. Pianą nie można gasić palących się metali alkalicznych czy instalacji elektrycznych oraz wszystkiego co działa z wodą. Z zmianie proszki gaśnicze mają najszersze zastosowanie. W zależności od posiadanego składu mogą być zatrudniane do gaszenia prawie całych palących się materiałów. Gazy gaśnicze, z których najciekawszy jest dwutlenek węgla, dobre są w gaszeniu pożarów węgla kamiennego, koksu i siarki a takich metali jak potas, sód, wapń, żelazo i cynk. Natomiast woda doskonale spełnia nasze przeznaczenie w zetknięciu z ważnymi się ciałami stałymi pochodzenia organicznego, jak na przykład drewno, papier, węgiel, słoma.

Steam fire extinguishing czyli para jako środek gaśniczy Podobne pracowanie jak woda jest para jako środek gaśniczy (steam fire extinguishing). Prawdopodobnie żyć użytkowana w przypadkach płonięcia tych tychże produktów. Zasadnicza różnica między parą i wodą liczy na tym, że wodę można wykorzystywać w każdym miejscu, a parę wyłącznie w cichych miejscach o pojemności nie dłuższej niż 500 metrów kwadratowych. W szybszych mieszkaniach działanie pary okazuje się nieefektywne. Do pewnego gaszenia pożarów niezbędna stanowi nie tylko znajomość środków gaśniczych właściwych do różnych substancji, lecz również zasady ich stosowania i dawania w obszar pożaru.