Gazowe srodki gasnicze

krajalnica do sera

Para wodna jest powszechnie stosowanym środkiem gaśniczym. Dopasowuje się ją tylko w miejscach zamkniętych o niewielkiej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na otwartych przestrzeniach nie daje pożądanych efektów. Para jest ograniczony ciężar praktyczny i w warunkach otwartej powierzchni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Sugeruje się stosowanie pary wodnej w pomieszczeniach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny wtedy być zamknięte pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną zaczyna się do gaszenia pożarów, które potrafią stanąć w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w mieszkaniach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako materiał gaśniczy pewno istnieć zużywana do gaszenia pożarów ciał stałych, które nie idą w odpowiedź z wodą w typowych warunkach temperaturowych. Nie niezbędne jest jednak zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w skutku związku z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego poziomu, przy którym proces palenia jest ciężki. Para wodna rozcieńcza palne gazy w powierzchni spalania. Najbardziej funkcjonalne i funkcjonalne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, jaka jest przekazywana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako środek gaśniczy "steam fire extinguishing"może być traktowana jedynie w współczesnych pomieszczeniach, co do jakich mierzy się pewność, że nie są w nich pracownicy. Z rady na zdrowe ciśnienie gaśnicze para mogłaby być dramatyczna dla zdrowia, a nawet bycia ludzkiego.