Gotowanie brukselki

Tłumaczenia ustne umożliwiają komunikację pomiędzy rozmówcami reklamującymi się w dwóch innych językach polecanych bądź w przypadku, gdy sama z kobiet podaje się językiem migowym. Sama czynność określana mianem tłumaczenia ustnego, to przekazywanie identycznego znaczenia między ludźmi operującymi innymi językami, zaś celem tej prac jest zawarcie komunikacji tudzież przekazywanie informacji. Tłumaczenia ustne w przeciwieństwie do tłumaczeń pisemnych, dzieją się w toku tym, co oznacza, iż przekład wypowiedzi zawsze grany istnieje na bieżąco. Jest kilka metod tłumaczenia ustnego, zaś najbardziej znajomymi i powszechnie stawianymi są tłumaczenia symultaniczne oraz konsekutywne. Tłumaczenia ustne symultaniczne stosowane są podczas międzynarodowych konferencji, gdzie wypowiedzi zagranicznych gości tłumaczone są przez lekarzy wysłuchujących przemówień przez słuchawki w dźwiękoszczelnych kabinach.

Symultaniczność tych przekładów polega na równoczesnej translacji ze słuchu, gdzie komunikat docelowy powstaje już po usłyszeniu wypowiedzi w języku wyjściowym. Tłumaczenia ustne konsekutywne działają z serii sytuacji, kiedy tłumacz rozpoczyna interpretowanie i translację dopiero po skończeniu wypowiedzi przez prelegenta. Zwykle tłumacz konsekutywny gości w otoczeniu rozmówcy podczas wysłuchiwania mówcy oraz tworzy w trakcie notatki, zaś później wygłasza przemówienie w stylu docelowym imitując możliwie najwierniej stylistykę oryginalnej wypowiedzi. Wszystka z wymienionych technik tłumaczeń planuje znajome decyzji oraz zalety, więc nie sposób jednoznacznie orzec o mocy jednej z nich. Rzecz jasna, istnieją i nowe formy tłumaczenia ustnego (np. tłumaczenie szeptane, tłumaczenie zdanie po daniu lub tłumaczenie a vista), które planują klimat bardziej normalny a nie wymagają aż tak szerokiego zainteresowania jak wcześniej wymienione techniki, stąd znajdują zastosowanie podczas spotkań nieformalnych.