Hodowla zwierzat geografia puls ziemi 3

Sam termin mięso używany jest na ogół w miejscu kulinarnym oraz kształtowi definicję konglomeratu tkanek, z jakich pierwszą jest tkanka mięśniowa, produkowana ze zwierząt rzeźnych lub łownych. Większość ludzi kontynentu europejskiego uważa ciało za jeden z ważnych składników pożywienia wzbogacającego codzienną dietę w białko, zaś hurtownie mięsa odpowiadają za dostarczanie konsumentom artykułów pochodzenia zwierzęcego.  Mięso jako element ludzkiego pokarmu jest już od czasów prehistorycznych, kiedy spożywanie białka zwierzęcego wykazałoby się ekonomicznym środkiem na dostarczanie organizmowi sporych dawek energii. Prawdopodobnie wejście na życie mięsa spotkało wtedy w sezonie zlodowaceń, kiedy że było objąć pokarm roślinny i jedzenie mięsa stawało się drinku z głównych elementów przetrwania.

Działalność hurtowni mięsa bywa współcześnie bojkotowana przez różne ruchy wegetariańskie, których ludzie uważają jedzenie przetworów mięsnych za praktykę nieetyczną, gdyż będącą konsekwencję zabijania organizmów żywych. Powstanie wegetarianizmu zostało spowodowane zwróceniem opinie na wymiary dobre i zdrowotne produkowania jedzenia opartego na uboju zwierząt rzeźnych, a zwłaszcza zwierząt chowanych w warunkach hodowli przemysłowej. Istnienie wegetarianizmu poniekąd zagraża istnieniu hurtowni mięsa, ponieważ istnieje toż sprawa propagująca dietę bezmięsną. Otóż mianem wegetarianizmu decyduje się świadome i celowe wyłączenie z stałej diety mięsa, w obecnym więcej ryb i owoców morza.

Weganizm stanowi najbardziej radykalny odłam wegetarianizmu, który liczy na unikaniu wszystkich produktów pochodzenia zwierzęca, więc nie tylko mięsa, lecz też jajek, mleka i przetworów mlecznych. Jest obecne styl życia związany z dobrymi ruchami wyznaniowymi, albowiem sam wegetarianizm rozwinął się w II millenium p.n.e. na obszarze subkontynentu indyjskiego, gdzie był charakter stricte religijny. Europejscy wegetarianie pojawili się właśnie w VI wieku p.n.e., i za inicjatorów praktykowania diety bezmięsnej jako nieetycznej uważa się Pitagorejczyków. Pomimo wielu racji natury prawej i dobrej dotyczących wegetarianizmu, nadal grupę ludzi spożywa mięsa z tychże tychże przyczyn, co w godzinie lodowcowej. Zanim nie zostaną stworzone satysfakcjonujące dla konsumentów odpowiedniki produktów białkowych pochodzenia zwierzęcego, spożywanie mięsa nadal będzie standardem, a hurtownie mięsa jeszcze przez długi kolej będą zajmowały się dużą rzeszą klientów.