Kasa fiskalna kf 03 bursztyn

Z kasami fiskalnymi spotykamy się w wszelkim sklepie czy supermarkecie - jednym słowem tam, gdzie przeprowadzana jest sprzedaż detaliczna. A z początku. Co więc stanowi kasa fiskalna?

Kasy fiskalne inaczej te nazywane kasami rejestrującymi więc nic innego jak narzędzie elektroniczne, dzięki któremu możemy zobaczyć obrót i stawkę podatku handlowego i VAT należnego ze sprzedaży detalicznej. Na świecie są urządzenia fiskalne, które nie posiadają pamięci fiskalnej, a wiadomości o obrotach rejestrowane są w obcej zabezpieczonej pamięci.

Dziś w Polsce kasy są zaopatrzone w świadomość fiskalną o wartościach OTP (One Time Programming), które określone są unikalnym numerem, w jakiej na zakończenie doby sprzedaży zalecane są kwoty netto i podatku. Oczywiście, do ostatniego zapisuje się łączna kwota podatku i należności brutto.

Podział kas fiskalnych.Ze względu na konstrukcję kasy rejestrujące dzieli się na typowe kasy Electronic Cash Register (ECR), które:- współpracują z komputerami;- są drukarkami fiskalnymi;- są kasami komputerowymi;- systemy typu POS/EPOS (Point of Sale / Electronic Point of Sale);- są terminalami kasowymi.

Systemy, jakie są brane w sumach dają się także na dwa podstawowe systemy:- systemy autonomiczne (program pracy kasy oraz program aplikacyjny znajdują się wewnątrz kasy, takie jak: POS, ECR, pełna baza towarowa PLU, lista kodów, nazwy produktów przyporządkowanymi symbolami literowymi stawek podatku PTU (Podatek od towarów zaś usług));- systemy bazujące na komputerze (w niniejszej kwocie brakuje klawiatury numerycznej lecz drukarka fiskalna posiada kilka przycisków do wydruku raportu fiskalnego dobowego. Sprzedaże w obecnej kwocie prowadzone są przy pomocy programu aplikacyjnego uruchomionego na komputerze, który jeszcze steruje zestawem instrukcji fiskalnych).

Firma