Obowiazek kasy fiskalnej rozporzadzenie

Zarządzamy sklepem, w jakim obrót ewidencjonujemy przy wykorzystaniu kasy. Bardzo często, klienci za zakupiony towar chcą zapłacić w walucie obcej, zazwyczaj w euro. Czy ewidencja na kwocie fiskalnej w innej walucie jest możliwa?

W kontraktu z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do wykonywania wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z dowolnej sprzedaży, a jeszcze do zarządzania wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, też gdy w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który powoduje informacje, które powinny otrzymywać się na paragonie fiskalnym, obowiązkowo musimy oznaczać walutę, w jakiej rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria i warunki techniczne, jakie pragną robić kasy rejestrujące zapisane są przecież w dziale 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak dlatego, w kwestię § 14 ust. 1 tego prawa program do sprzedaży w interesie powinien stanowić m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w jakiej rejestrowana jest sprzedaż, lub jej skrótu, a i zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie daty a czasu zmiany; zapisania chwile a czasu zaczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w innej walucie w myśli fiskalnej, a też przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na inne waluty, przy czym wynik przeliczenia wraz z daniem kursu i złożeniem zapłaty pragnie być wprowadzony na paragonie fiskalnym po logo fiskalnym z logo danych jednostek; przeliczenie musi zostać sporządzone z czułością nie krótszą niż sześć znaków po przecinku, a efekt przeliczenia musi stać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Jeszcze do oznaczenia skrótu nazw walut obcych przyjmuje się oznaczenia, jakie są wykorzystywane przez Swój Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma cel prowadzić sprzedaż artykułów na sytuacja konsumentów, którzy uiszczają wartość w walutach obcych, to co do zasady, musi umieć kasę fiskalną, urządzoną w pracę, która da przeliczenie kursu walut.

Z formie, jaka stała zobrazowania w badaniu można wywnioskować, iż opłata za nabyte produkty planuje być przyznawana w euro, w momencie kiedy wartość transakcji będzie wyrażona w złotówkach. Przepisy, które zajmują VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy przyjąć do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.