Odpylanie i odpylacze kabsch

Odpylacz wykonany razem z regułą atex (atex dust collector) leży w organizacji filtracyjnym, workowym, z przenośnikiem łańcuchowym, dany jest dla przeciętnych oraz wyjątkowych instalacji odpylających z możliwością rozbudowy w perspektywy.

Cięższe frakcje surowca separowane są szczególnie w komorze rozprężnej odpylacza. Odpylany materiał jest wybierany poprzez przenośnik łańcuchowy w miejscowość zaworu obrotowego, powodującego bezciśnieniowe wydalania artykułu na zewnątrz filtra.

Podczas standardowej pracy, zapylone powietrze jest dostarczane rurociągiem głównym. Następnie zapylone powietrze jest udzielane do odpylacza. Na wjeździe do filtra zamieszczone są klapy zwrotne, które są widoczne w terminie normalnej pracy odpylacza. Zamknięcie klapy jest w porządku wyłączenia wentylatora wyciągowego.

Kiedy powietrze jest się w komorze wlotowej odpylacza, podchodzi do rozprężenia, co robi, że duże frakcje spadają na dno leja. Materiał zgromadzony w leju odpylacza jest przenoszony poprzez przenośnik łańcuchowy do momentu odebrania materiału. Poniżej punktu odbioru materiału zamieszczony jest zawór obrotowy, powodujący bezciśnieniowe opróżnianie towaru na zewnątrz odpylacza. Frakcje, jakie nie spadły od razu na dno filtra, są dostarczane do rękawów filtracyjnych. Po wejściu przez worki filtracyjne, świeże powietrze dociera do kanału wylotowego z odpylacza.

Na głowie wszystkich modułów wybiera się wentylator regeneracyjny, 1,1kW lub opcjonalnie 2,2kW, który gwarantuje oczyszczanie worków, poprzez utworzenie strumienia powietrza o wstecznym kierunku przepływu, zgodnie z zainstalowaną sekwencją. Silnik wentylatora regeneracyjnego posiada hamulec, który zapobiega ruszaniu się wentylatora po zatrzymaniu, co sprawia maksymalizację skuteczności procesu czyszczenia i minimalizację poziomu hałasu. Głównie wentylator regeneracyjny jest ustawiony dla pracy przy 50 Hz co stanowi dobre dla silnika 1,1kW. Ważna jednak zmaksymalizować wydajność wentylatorów czyszczących do 60 Hz co pozwalają opcjonalnie założone silniki 2,2kW. Worki filtracyjne w odpylaczu są oczyszczane w okresie jego produkcji (on-line) jak a po jego wyłączeniu (off-line).