Odpylanie w cyklonach

System odpylania znajduje wykorzystanie w gałęziach przemysłu, zwracających się m.in. obróbką metali, przetwórstwie drewna, branży energetycznej, spożywczej, farmaceutycznej dodatkowo w tokach, gdzie konieczne jest przesypywanie materiałów sypkich. Poruszające się cząstki o znacznie delikatnych rozmiarach stanowią niebezpieczeństwo dla instytucji a dla zdrowia człowieka (postać spośród nich traktuje oddziaływanie toksyczne), stąd też dobre systemy odpylania stanowią ważny moment w wyposażeniu przedsiębiorstwa, bowiem przychodzą na prowadzenie wydajności poprzez ochronę zdrowia, ochronę środowiska i dodawanie bezpieczeństwa pracy.

Dust collection system winien stanowić zamontowany blisko źródła emitującego zanieczyszczenie. Ramiona samonośne, ssawy, okapy, odkurzacze przemysłowe powinny usuwać nie tylko powstające podczas procesów przemysłowych pyły jednak także gasić ich osadzaniu i powtórnemu unoszeniu.

Elementy systemu odpylania:

1. cyklon - rodzaj urządzenia, w jakim dociera do oczyszczenia gazów z części stałych dzięki działaniu siły odśrodkowej (wirowy ruch powietrza w separatorze powoduje ocieranie się cząstek o ściany urządzenia, utratę energii kinetycznej również w konsekwencji poddanie się prawu grawitacji),

2. filtry - zlokalizowany w obudowie ze stali nierdzewnej wkład filtracyjny, zaopatrzony w zespół oczyszczania sprężonym powietrzem dany w drzwiczkach oraz wentylator, odpowiedzialne są filtry z workami lub kieszeniami filtracyjnymi.

Bardzo istotną czynnością w stylach odpylających jest ich szczelność - każda luka w końcu erozji ulegnie powiększeniu, doprowadzi do nieszczelności kształtu i zagrożenia. Kolejnym elementem dużym w budowie jest trwałość materiałów, z jakich dania są wykonane - ocierające się o powierzchnie boczne cząstki stałe powodują ich ścieranie. Urządzenia odpylające nie mogą skutkować też powstawania ładunków elektrostatycznych. Grozi to początkiem.