Pakowanie prozniowe zielona gora

Próżniowe pakowanie żywności jest najsilniejszym systemem na zabezpieczenie jej przed zepsuciem. Z obecnej technologii korzystają, zarówno, producenci, kiedy i gospodarstwa domowe. Można poznać dania do pakowania próżniowego, takie jak pakowarki próżniowe, które szczelnie zamykają efekty w woreczku foliowym, czyli w pojemniku do tego określonym. Urządzenia te powodują zgrzewy na strony worka, jednocześnie usuwając powietrze z wnętrza opakowania.

Tak zapakowane artykuły żywnościowe, np. nabiał, mięso, wędliny, ryby, czy produkty garmażeryjne, mogą stanowić kilkakrotnie dłużej przechowywane, zachowując przy tym szczególną wilgotność, konsystencję, gust oraz dodatek, a wraz są zabezpieczone przed przedostaniem się do pomieszczenia opakowania powietrza, bakterii, czy pleśni. Ze względu na system działania, można wyodrębnić dwa rodzaje pakowarek: komorową i bezkomorową (listwową). Pakowarka komorowa, to narzędzie, w którego wnętrzu kieruje się worek łącznie z materiałem. Jej liczną zaletą jest organizowanie długości czasu odsysania powietrza, dzięki czemu wytwarza się powtarzalność procesu pakowania, też możliwość regulacji poziomu podciśnienia, co jest ważne przy pakowaniu delikatnych produktów. Zaletą jest jednocześnie możliwość zastosowania w toku produkcji, bardzo tanich worków typu PA/PE, co znacząco redukuje koszty. Pakowarki komorowe, mogą korzystać dodatkowe funkcje, np. wypełniania opakowania gazem. Na rynku istnieje duży wybór pakowarek komorowych, co daje na jej właściwi dobór, uzależniony od wielkości pakowanych produktów, ich sposobów, i wielkości. Dedykowane są, przede wszystkim, dla przetwórstwa spożywczego, gastronomii, oraz handlu. W pakowarkach bezkomorowych, worek z umieszczonym wewnątrz produktem, wybiera się na zewnątrz, oraz do środka, na listwę zgrzewającą, nasuwa się koniec worka i dociska pokrywą. Do takiego pakowania stosuje się worków, lub folii tzw. moletowanych, które dzięki tłoczonej strukturze, umożliwiają odessanie powietrza. Pakowarki listwowe idą na pakowanie produktów o niezwykłych kształtach, np. bardzo duża kiełbasa. Zaletą istnieje więcej bardzo niższy koszt zakupu niż pakowarek komorowych, i wadą niższa sprawność i wyższe koszty eksploatacji, poprzez stosowanie droższych opakowań. Poświęcone są zwłaszcza dla małej gastronomii i gospodarstw domowych.