Program enova forum

Enowa to układ płacowo – kadrowy dany do obsługi działu kadr i obliczeń płac od kilkudziesięciu do kilku tysięcy pracowników. Program współdziała z Planem Płatnika, Rejestratorami Czasu Rzeczy i środowiskiem MS Office (Word, Excel). System spełnia duże wymagania polskiego prawa co do ewidencji danych kadrowych, podatków, składek ZUS, naliczania wynagrodzeń czy zasiłków chorobowych.

 

Dział kadr to zwiększona ewidencja osobowa idąca na przedmiot i wgląd do informacji takich, jak: dane człowieka czy zleceniobiorcy, dane członków rodziny, zasady wynagradzania – rodzaj umowy, stawka, indywidualne ubezpieczenia zdrowotne, społeczne a dane podatkowe – koszt oraz przysługujące ulgi. Enova zezwala na edycję błędnych zapisów oraz odwzorowanie złożonej struktury organizacyjnej firmy.
Dział płace umożliwia rozliczanie etatów, umów zleceń. Dzięki niemu dodatkowe jest zapewnienie długoterminowych pożyczek czy zaliczek opodatkowanych i nieopodatkowanych na konto. Wbudowane funkcje kupią na produkcję dodatkowych opłat, ustalenie czasu produkcji i zsumowanie elementów wynagrodzenia.
Ciekawą propozycją są ergonomiczne kalendarze, które pozwalają na definiowanie indywidualnych rozkładów czasu pracy, adnotację odstępstw od dawnego grafiku – obecności i nieobecności oraz zgodność z Rejestratorami Czasu Pracy.
Definiowany system wydruków zapewnia postawienie na platformie zamieszczonych danych wydruków innego typie sprawozdawczości oraz przesyłanie plików do MS Word i późniejszą ich odmianę w niniejszym programie.
Enova to projekt płacowo – kadrowy wart polecenia. Jasny i przydatny w obsłudze. Raporty z listy wyświetlanych informacji można produkować w stary sposób, zaś niektóre dane dadzą się importować do systemu z Excela. Każdy element wprowadzanych danych kupi na przygotowanie dowolnego zestawienia. Sposób jest osiągalny w obsługi. Zakup projektu to piękna inwestycja. Jakość wykonania, prosta obsługa, niedrogie użycie to dobra inwestycja w swój cenny godzina i finanse.