Przemysl chemiczny definicja

W punktach przemysłowych, szczególnie tych związanych z branżą chemiczną, elektryczną i gazowniczą, zachodzi ryzyko poważnych wypadków takich jak pożary, wyciek niebezpiecznych substancji, jakie potrafią zakończyć się poważnymi konsekwencjami dla wielu pracowników obiektu, a też środowiska. Z wielu statystyk wynika, iż największy problem żyje w cieniu odpowiednich systemów zarządzania ryzykiem, a bezpieczeństwo procesowe zależy ściśle od polecania tym elementem.

Przy zarządzaniu ryzykiem używa się inne formy, oparte na kalkulacjach prawdopodobieństwa zajścia danych zdarzeń. Są to strategie porównawcze z różnymi podobnymi obiektami, przeglądowe i analityczne. Ponadto skutki potencjalnych wypadków i kwalifikuje się na grupy, według stopnia stwarzanego zagrożenia. Nie przykłada to rzeczywiście, iż można nie mieć pod uwagę zagrożeń o mniejszym poziomie konsekwencji - należy unikać każdej negatywnej ewentualności.

Process safety to bezpieczeństwo procesowe u którego podstawą jest regularnie przeprowadzanie szkoleń załogi, a ludzie odpowiedzialni za jedno bezpieczeństwo procesowe winno stanowić starymi zawodowcami. Nie wolno bagatelizować tego elementu przy mieniu i zwiększaniu kadry obiektu przemysłowego. Inne elementy również trzeba wziąć pod opiekę. Konserwacje budynku w normalnych odstępach czasowych, zapewnienie odpowiedniej kwoty oraz wartości sprzętu, stworzenie możliwości eliminacji skutków wypadku (np. gaśnice w kierunku minimalizacji pożaru), drogi ewakuacyjne, to jedynie połowę z tego co powinien przebywać pod opiekę rozważny kierownik obiektu. Następstwa zlekceważenia ryzyka powodują najczęściej zamknięcie punktu na koniec reperkusji prawych i kar, konieczność wypłacenia odszkodowań pracownikom oraz mieszkańcom okolic fabryk którzy ucierpieli może pochłonąć większość finansów danych na punkty rozwojowe. Zachowane bezpieczeństwo procesowe i chronienie o jego pewną jakość powinny mieć jedne spośród ważniejszych punktów zarządzania każdego obiektu.