Psychika w bieganiu

W warunkach zapylenia powietrza substancjami stwarzającymi zagrożenie wybuchem potrzebne jest branie urządzeń z certyfikatem ATEX i instalacji zaprojektowanych i dokonanych zgodnie z regułą ATEX działającą w końcach UE.

W pracy, w warunkach zapylenia proszkami farb, miałem węglowym lub pyłami o pochodzeniu organicznym (np. drewno) niezbędne jest przede wszystkim zapewnienie odpowiedniego odpylenia. Skuteczne odpylanie ATEX (atex dust extraction) z powodzeniem niweluje większość zagrożeń, jednak aby realizowało w duzi sprawnie, wskazane jest przedstawienie odpowiednio wykończonych i możliwie dobrych rozwiązań technologicznych, technologicznych i proceduralnych. Jakie więc rozwiązania?

Odpylanie ATEX w działalności
W praktyce odpylanie ATEX (zgodne z europejskimi dyrektywami) kieruje się do:
– stosowania odciągów miejscowych, które należy usytuować w otoczeniu źródeł emitujących zanieczyszczenia grożące wybuchem, odciągami są ramiona samonośne, okapy przemysłowe czy specjalne ssawy,
– regularnego odkurzania powierzchni, na których wytwarzają się skupiska miału (na przykład wokół obrabiarek), do ostatniego sensu należy użyć odkurzaczy przemysłowych,
– dobrego uziemienia pracujących urządzeń oraz tejże instalacji odpylającej, gdyż ona także może wytwarzać ładunki elektrostatyczne – uziemienie zapobiega temu wydarzeniu,
– właściwego skonstruowania kanałów odprowadzających pyły i zapewnienia ich przed erozją,
– stosowania wentylatorów, filtrów i urządzeń odpylających zaprojektowanych zgodnie z dyrektywą ATEX i stanowiących odpowiednie certyfikaty.
Dla możliwie najpełniejszego zabezpieczenia się przed wybuchem instalacje odpylania ATEX warto doposażać w tryby gaszenia (skier i / lub pożaru) wewnątrz samych instalacji.