Rodzaje obudowy przeciwwybuchowej

Oznaczenie EX jest dodatkowym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które stawiane jest dla urządzeń i systemów ochronnych czy ich składników i ilości.

W klubu ze licznymi dysproporcjami w rozmiarze bezpieczeństwa w krajach Unii Europejskiej, zapadła opinia o ujednoliceniu ważnych zasad w konkretnych krajach członkowskich. Jednolite prawa pozwalały na wiele przyjemniejszy oraz szybszy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Rozwiązania, która ujawniła się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem oraz urządzeń, jakie są oddane do książce w niniejszych dziedzinach należy wspomnieć o dwóch podstawowych dyrektywach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w zasięgu ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn oraz ochronnych systemów, które poświęcone są do produkcji w powierzchniach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne chcenia w terenie ochrony oraz bezpieczeństwa pracowników na miejscach, na jakich może nastąpić atmosfera zagrożenia wybuchem. Każde dania EX, winnym stanowić dość oznaczone oraz przejść szereg testów, które posiadają na końcu wyeliminować wszelką wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Polska otrzymała w 2003 roku, ściśle tworzą i uściślają zasady pracy oraz znaczenia tego standardu urządzeń. Dobrze na punkt Atex znajdziesz tutaj.