Rozporzadzenie o prowadzeniu ewidencji przychodow

puszki exZobacz naszą stronę www

Obowiązek prowadzenia ewidencji za pośrednictwem urządzenia internetowego w strony kasy fiskalnej w roku dwa tysiące siedemnastym będzie poruszał się wszystkich przedsiębiorców wykonywających kampanię gospodarczą i dostarczających swoje tak także pomocy podmiotom bez zarejestrowanej działalności gospodarczej a dla rolników ryczałtowych. Koleje w sumach fiskalnych wprowadzane są stopniowo.

W roku dwutysięcznym piętnastym ustawodawca zniósł przysługujące podmiotom gospodarczym usunięcie z obowiązku prowadzania ewidencji elektronicznej podmiotom, wśród których zauważył rażące naruszenia przepisów. Naruszenia te działały głównie zaniżania faktycznego obrotu tytułem wykonywanej kampanii tak, by zmieścić się w zasięgu dwudziestu tysięcy obrotu, w wypadku jakiego nie następował obowiązek prowadzenia ewidencji dóbr i pomocy za pomocą kasy posnet i zarządzania za jej pośrednictwem paragonów. Branżami, które najczęściej dawały się tego rodzaju przewinienia zdaniem Ministerstwa Finansów były warsztaty samochodowe, stacje diagnostyczne pojazdów, lekarze, dentyści, fryzjerzy oraz stołówki wykonywane na miejscach placówek edukacyjnych i przez te instytucji zarządzane. Ustawodawca twierdzi także, iż ewidencjonowanie obrotów z wszystkich podmiotów gospodarczych oferujących usługi na myśl konsumentów bez zarejestrowanej działalności gospodarczej a dla rolników ryczałtowych będzie sporym ruchem w kierunku zwiększenia transparentności i konkurencyjności na zbycie oraz dodatkowo umożliwienia szczęśliwszego i prostszego realizowania swoich praw przed sądem konsumenckim. Zgodnie z wyjątkiem czwartym rozporządzenia o jakim mowa, placówki prowadzące usługi na sytuacja wymiany opon, doświadczeń i przeglądów technicznych i doradcy podatkowi, fryzjerzy i kosmetolodzy zobowiązani zostali do szybkiej instalacji kasy fiskalnej wraz z dniem pierwszego stycznia dwutysięcznego siedemnastego roku. W tamtych przypadkach przedsiębiorcy nieobjęci przepisami specjalnym mają czas wynoszący równe dwa miesiące od czasu przekroczenia limitu dwudziestu tysięcy złotych na zainstalowanie kasy fiskalnej.