Rozwoj przemyslu po ii wojnie swiatowej

Coraz szybszy rozwój technologii przemysłowych, nastawienie na optymalny wynik produkcyjny, siła i siła procesów w powierzchniach takich jak druk, tekstylia, tworzywa sztuczne, chemia, optyka czy pakowanie zwiększa niebezpieczeństwo wyładowań elektrostatycznych. Im dużo nasilony jest proces produkcyjny, tym znacznie powstaje ładunków, które potrzebują stać zneutralizowane, żebym nie zagrażać bezpieczeństwu użytkowników.

http://www.polkas.pl/Pl/oferta/naprawa_i_konserwacja_pakowarek_prozniowych/1/

Niekontrolowane rozładowanie nagromadzonych ładunków elektrostatycznych może sprawić do zapłonu mieszaniny alkoholu i powietrza przy pomocy powstałej iskry plus tym samym spowodować eksplozję. Rozwiązaniem tego typu problemów przejmują się firmy, które korzystają w wymienionych przypadkach między innymi uziemienie elektrostatyczne, oczyszczanie naładowanej powierzchni, neutralizację lub ładowanie elektrostatyczne. Electrostatic earthing to mechanizm uziemienia, który podawany jest na dowód w sukcesie załadunku cystern przewożących materiały sypkie lub płyny. Na ich powierzchni odkładają się wielkie liczbie ładunków elektrostatycznych. Podłączenie do systemu uziemienia cysterny jest obowiązkowe już przed podjęciem do załadunku. Eliminuje to ryzyko powstania zapłonu. Inne dramatyczne rzeczy mają zajęcie w wypadku rur, zaworów, dmuchaw, które w toku produkcyjnym materiałów sypkich na skutek wibracji lub zużycia mogą zostać odłączone z siebie i stwarzać zagrożenie zapłonu. Uziemiać należy oraz wielkie pojemniki lub kontenery napełniane substancjami łatwopalnymi. Zagrożenie stanowią także nieuziemione pojemniki używane w tokach mieszania i miksowania. Właściwie wszystek ruch w toku produkcyjnym generuje powstawanie ładunków elektrostatycznych, czy należy o załadunek produktów do elastycznych kontenerów, bądź i o ręczne napełnianie beczek lub puszek. Uziemienie elektrostatyczne jest wskazane, gdyż może wykonywać do wyładowań pomiędzy personelem i narzędziami i pojemnikami, i w okolicy zagrożonej początkiem może spowodować do zapłonu i eksplozji.