Ryzyko wybuchu wojny

Dyrektywa ATEX reguluje przepisy dotyczące bezpieczeństwa praktyki w warunkach zagrożenia wybuchem. Ryzyko takie spędza we wszystkich gałęziach przemysłu, w jakich przychodzi do robienia się w powietrzu łatwopalnych substancji także ich oparów, gazów i pyłów, które przekładając się z powietrzem, tworząc ryzyko wybuchu w sukcesie powstania iskry.

ghg 262Zobacz opis w pdf

 

Przepisy te nazywają na 13 źródeł zapłonu, z czego drinkom spośród nich są urządzenia elektryczne. Dyrektywa dzieli je na dwie zasadnicze grupy:
– rodzina I – urządzenia wykorzystywane w górnictwie,
– grupa II – pozostałe gałęzie przemysłu, w jakich powraca do odkładania się pyłów, gazów, mgieł (przemysł petrochemiczny, chemiczny, drzewno – papierniczy, rolniczy, spożywczy.
W górnictwie, w warunkach umieszczania się pyłu węglowego i metanu, urządzenia pod względem stopnia zabezpieczenia wyróżniają się na jakości M1 i M2. W innych gałęziach przemysłu, występują 3 kategorie urządzeń, których leczenie jest nierozerwalnie połączone ze dziedzinami zagrożenia wybuchem, te dziedziny, to 0, 1, 2, 20, 21, 22. Explosion safety devices to urządzenia przeciwwybuchowe, które mają specjalne rodzaje zabezpieczeń, oznaczone odpowiednimi symbolami:
d – budowa ognioszczelna,
ia – budowa iskrobezpieczna (strefa 0),
ib – budowa iskrobezpieczna (strefa 1),
p – z osłoną gazową z nadciśnieniem,
e – budowa wzmocniona,
o – z osłona olejową,
q – z osłona proszkową/piaskową,
n – urządzenia dedykowane do strefy 2,
s – wykonanie specjalne,
m – obudowa hermetyczna,
k – wykonanie wodoszczelne.
O tym, czy dane urządzenie spełnia normy także chyba stanowić zrobione do funkcji w zagrożonych wybuchem warunkach decydują jednostki wybierane przez organa władzy krajów członkowskich Unii Europejskiej. Dyrektywa ATEX określa podstawowe wymagania bezpieczeństwa, jakie powinny zostać przeprowadzone, ostateczną decyzję podejmują określone jednostki. Wyjątkiem w bliskim świecie jest przemysł kopalniany. Dodatkowe certyfikaty wydaje Kopalnia Doświadczalna Barbara. W wypadku innych producentów, honorowane są certyfikaty dopuszczające wystawione przez grupy tych terenów.