Spozycie miesa czerwone mieso

Sam czas mięso używany jest na ogół w znaczeniu kulinarnym oraz tworzy definicję konglomeratu tkanek, z jakich kluczową jest tkanka mięśniowa, uzyskiwana ze zwierząt rzeźnych lub łownych. Większość ludzi kontynentu europejskiego uważa ciało za sam z istotnych czynników pożywienia wzbogacającego codzienną dietę w białko, zaś hurtownie mięsa odpowiadają za dostarczanie klientom artykułów pochodzenia zwierzęcego.  Mięso jako czynnik ludzkiego pokarmu istnieje już od czasów prehistorycznych, kiedy spożywanie białka zwierzęcego zaprezentowało się dobrym sposobem na dostarczanie organizmowi sporych dawki energii. Prawdopodobnie wrażenie na utrzymanie mięsa spotkało wtedy w okresie zlodowaceń, kiedy trudniej było zająć pokarm roślinny i spożywanie mięsa stało się drinkiem z pewnych elementów przetrwania.

Działalność hurtowni mięsa bywa współcześnie bojkotowana przez inne ruchy wegetariańskie, których przedstawiciele mają jedzenie przetworów mięsnych za pracę nieetyczną, gdyż będącą konsekwencję zabijania organizmów żywych. Powstanie wegetarianizmu zostało stworzone zwróceniem opinie na wyglądy dobre i zdrowotne produkowania jedzenia opartego na uboju zwierząt rzeźnych, a często zwierząt hodowanych w warunkach hodowli przemysłowej. Istnienie wegetarianizmu poniekąd zagraża istnieniu hurtowni mięsa, bo istnieje obecne idea propagująca dietę bezmięsną. Otóż mianem wegetarianizmu zalicza się świadome i celowe wyłączenie z zwykłej diety mięsa, w ostatnim również ryb i owoców morza.

Weganizm jest najbardziej silny odłam wegetarianizmu, który liczy na unikaniu jakichkolwiek produktów pochodzenia zwierzęca, czyli nie tylko mięsa, a też jajek, mleka i przetworów mlecznych. Jest ostatnie system życia połączony z określonymi cechami wyznaniowymi, albowiem sam wegetarianizm rozwinął się w II millenium p.n.e. na terenie subkontynentu indyjskiego, gdzie miał charakter stricte religijny. Europejscy wegetarianie pojawili się dopiero w VI wieku p.n.e., a za inicjatorów praktykowania diety bezmięsnej jako nieetycznej uznaje się Pitagorejczyków. Pomimo wielu racji natury zdrowej i przyjaznej dotyczących wegetarianizmu, nadal grupę ludzi je mięsa z tychże jednych przyczyn, co w fazie lodowcowej. Zanim nie zostaną wykonane satysfakcjonujące dla klientów odpowiedniki produktów białkowych pochodzenia zwierzęcego, spożywanie mięsa nadal będzie standardem, a hurtownie mięsa jeszcze przez długi okres będą zajmowały się dużą rzeszą klientów.