Strefa zagrozenia ludzi zl1

Do wybuchu może osiągnąć jedynie w sferze wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. Oraz taka występuje z zasady w sklepach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach i wielu różnych, gdzie wydobywają się produkty pylące lub sproszkowane.

Bo w danych krajach Unii Europejskiej przez wiele lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie różniły się z siebie i istniały wielką trudność w zmianie towarów, wprowadzono je ujednolicić, przychodząc na urządzeniach grających w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

Co zatem są oznaczenia ATEX?Pod tą firmą zamykają się szczegółowe wymagania, dane w przepisie prawnym Unii Europejskiej, które musi robić wszystek produkt, oddany do korzystania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Wymagania, które nie są objęte tymi normami, potrafią stanowić organizowane wewnętrznie w jednych krajach członkowskich Unii, nie mogą one lecz być różne z zasadami unijnymi zaś nie mogą zaostrzać wymagań.Każde urządzenie przeznaczone do funkcji w mieszkaniach zagrożonych wybuchem, musi umieć oznakowanie dobre ze wzorem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te zawierają szereg symboli, określających różne parametry obowiązkowe dla tych narzędzi. A oczywiście:Producent poprzez umieszczenie na materiale oznaczenia CE deklaruje, że artykuł ten spełnia zasadnicze wymagania dyrektywy.Przestrzenie, w których powstaje zagrożenie wybuchem zostały rozłożone na powierzchnie zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje zarówno o rodzaju zagrożenia, jak zaś jego mocy:- strefa gazów, cieczy i ich oparów została oznaczona literą G- strefa palnych pyłów - literą D.Następnie urządzenia przeciwwybuchowe wydano na dwie grupy:- szkoła Zaś wtedy dania dedykowane do czynności w kopalniach,- grupa II to dania oddane do akcji na powierzchni w znaczeniach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów.Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy narzędzia oraz odporności na wpadnięcia.Na wynik jest jasna grupa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na której może tworzyć urządzenie.Jakie są korzyści pochodzące ze stosowania oznaczenia ATEX:- zapewnienie bezpieczeństwa w sklepach produkcyjnych,- ograniczenie strat ekonomicznych wychodzących z potencjalnych zagrożeń czy awarii,- ograniczenie przestojów w sztuki,- zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.