Strefa zagrozenia wybuchem z2

Jeżeli w poszczególnym miejscu spotykają się substancje łatwo wybuchowe, odpowiednia ilość tlenu albo utleniacza, a jeszcze efektywny zapłon, można opowiadać o potencjalnym zagrożeniu wybuchem. System HRD to plan, który stanowi używany do stłumienia wybuchu.

Jego wpływanie polega na ostatnim, że rejestruje początkową fazę wybuchu, a wtedy tłumi ją. Eliminuje niepożądany wzrost ciśnienia w chronionym urządzeniu. Sposób ten służy bezpieczeństwo, a eliminuje szkody. Określa go obejrzana i skuteczna metoda, wysoka niezawodność i błyskawiczna reakcja systemu. Jego zaletami istnieje ponad to, że przydaje się do za a na zewnątrz, jest ubogi w manipulacji i transporcie, Posiada również praktyczną i dużą możliwość wymiany komponentów po aktywacji systemu. Adaptacja jest dobrana do wymogów klienta. Butla hrd to butla z planem tłumienia wybuchu. Stanowi wtedy niezwykle wszechstronna i popularna metoda systemów przeciwwybuchowych. Butla te są stosowane głównie do pomocy aparatów, zbiorników, kanałów i przewodów rurowych, w jakich występują pyły, mieszaniny hybrydowe i gazy, w każdej gałęzi przemysłu. Są jeszcze dobrą ochroną przeciwwybuchową aparatów takich jak silosy, filtry, cyklony, mieszalniki, suszarnie i granulatory, gdzie występują substancje łatwopalne, w stężeniach wybuchowych. Butle te miesiąca zbiornik hrd z środkiem gaszącym zamkniętym za pomocą płytki bezpieczeństwa. Poniżej zamontowany jest detonator za spiralą rozcinającą. Jest on zakładany za pomocą jednostki sterującej, a płytka zostaje rozcięta za pomocą spirali w bardzo szybkim etapie. Są one wypełnione mieszanką proszku, który po rozpyleniu za danego pomieszczenia, redukuje ciśnienie wybuchu poprzez zneutralizowanie pyłowej atmosfery wybuchowej. W sukcesu zakładów farmaceutycznych lub przemysłu spożywczego, gdzie podwyższone są wymogi sanitarne, używa się butle hrd wykorzystujące parę wodną. Są one wypełnione wodą, która wierzy się powyżej temperatury wrzenia. Kiedy kształtuje się zawór, następuje spadek ciśnienia i woda podejmuje się gotować, a obiekt natychmiast utrzymuje się parą. Butle obecne są wykonane zgodnie z poradą ATEX.