Strefy wybuchu ex

Do wybuchu może uzyskać ale w treści wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. Oraz taka mieszka z normy w punktach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach oraz dużo nowych, gdzie znajdują się produkty pylące lub sproszkowane.

Gdyż w jednych krajach Unii Europejskiej przez wiele lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie dzieliły się od siebie także wynosiły dużą przeszkodę w wymianie towarów, zdecydowano je ujednolicić, stosując na urządzeniach wykonywających w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

Co to są oznaczenia ATEX? Pod tą marką pokrywają się szczegółowe wymagania, znane w przepisie prawnym Unii Europejskiej, które musi spełniać wszystek produkt, dany do użytkowania w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Wymagania, które nie są objęte tymi normami, potrafią stanowić regulowane wewnętrznie w niektórych krajach członkowskich Unii, nie mogą one przecież być różne z normami unijnymi również nie mogą zaostrzać wymagań. Wszystkie urządzenie dane do kariery w tłach zagrożonych wybuchem, musi umieć oznakowanie zgodne ze wzorem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te mają szereg symboli, określających różne parametry obowiązkowe dla tych urządzeń. I tak: Producent poprzez danie na materiale oznaczenia CE deklaruje, iż materiał ten robi podstawowe wymagania dyrektywy. Przestrzenie, w jakich występuje zagrożenie wybuchem zostały rozłożone na przestrzenie zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje również o charakteru zagrożenia, kiedy oraz jego siły: - strefa gazów, cieczy oraz ich oparów została oznaczona literą G - strefa palnych pyłów - literą D. Następnie urządzenia przeciwwybuchowe podzielono na dwie grupy: - siła Zaś to narzędzia dedykowane do produkcji w kopalniach, - grupa II to narzędzia dane do książce na wielkości w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów. Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy narzędzia oraz wytrzymałości na trafienia. Na rezultat jest oczywista grupa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na której może pracować urządzenie. Jakie są korzyści powstające ze stosowania oznaczenia ATEX: - zapewnienie bezpieczeństwa w urzędach przemysłowych, - ograniczenie strat ekonomicznych płynących z możliwych zagrożeń czy awarii, - ograniczenie przestojów w sztuce, - zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.