System bezpieczenstwa i higieny pracy

Uruchomiona maszyna stwarza zagrożenie dla podającego ją przepadaj siedzącego przy niej pracownika. Spośród tegoż powodu nastąpiła konieczność instalacji w maszynach elementów bezpieczeństwa, zachowując jednocześnie zdolność produkcyjną. Podzespoły a systemy bezpieczeństwa stosują głównie zakłady przemysłowe z dalekim pieniądzem do zabezpieczenia organizacji i form technologicznych, producenci maszyn i partnera linii technologicznych.

W Polsce dokumentem regulującym tę zagadkę jest póz. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w myśli minimalnych wymagań dotyczących zaufania i higieny książce w dziale użytkowania maszyn przez ludzi podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 ze zm.). Regulacje prawne oraz ustawy określają, że maszyna winna stanowić wyposażona w co najmniej samo akcesorium do przechowywania awaryjnego, które pozwoli wyeliminowanie powstałego niebezpieczeństwa czyli mu zapobiegnie. Wyjątek są maszyny, gdzie wyłącznik bezpieczeństwa nie zmniejszy ryzyka, dlatego, że nie będzie miał nacisku na okres zachowania natomiast nie zapobiegnie zagrożeniu. Najpopularniejsze wyłączniki to: wyłączniki i blokady elektromagnetyczne bezpieczeństw w organizacjach i układach technologicznych, wyłączniki krańcowe z pracą bezpieczeństwa w sektorze spożywczym i farmaceutycznym (duża energię i siłę na skomplikowane warunki pracy), magnetycznych wyłączników zaufania oraz wyłączniki kodowane, wyłączniki nożne. Wyłącznik bezpieczeństwa powinien być zainstalowany w jawnym i łatwym miejscu (w pokrywach włazów czyli w drzwiach), być wskazany w forma rozpoznawalny (czerwona rękojeść na żółtym tle) tak, aby zatrzymanie maszyny mogło wyniknąć w jak najszybszym czasie. Zatrzymanie maszyny nosi na końca zapobieganie wypadkom, zmniejszenie konsekwencji wypadku i zapobieganie uszkodzeniom maszyny, skoro jej działanie jest chore.