Tlumaczenie literatury na angielski

Jestem tłumaczem, działam na moc nowych płaszczyznach, zarówno tłumaczę symultanicznie, kiedy i obchodzę się przekładem literackim. Najczęściej jednak moja działalność to wpływanie tekstu, z zasady umów cywilno-prawnych lub innych urzędowych dokumentów. Wolę jednak tłumaczenia literackie, bo sprawiają mi one znacznie radości.

Przygotowanie i koncentracja Gdy planuję zrobić tłumaczenie tekstu literackiego, przede każdym staram się zachować pełną koncentrację. Wyłączam telefon, nie przeglądam stron internetowych - najistotniejszy jest wtedy dla mnie tekst. Istotny jest bo nie tylko dobry przekład, jednak i danie walorów literackich. To ciężkie zadanie, ale daje dużą satysfakcję. Kiedy pokazuje się, że moje tłumaczenie tekstu literackiego zyskuje uznanie, jestem wielkie uznanie i satysfakcję prawie tak wielką, jakbym sama była autorką tego artykułu. Są absolutnie takie teksty, których wpływanie nie daje mi radości, pomimo tego, iż są literackie. Mówi to dwóch rodzajów: po pierwsze, nie znoszę tłumaczyć harlequinów, ponieważ nuży mnie fabuła, a literacka wartość takiego dokumentu jest praktycznie żadna. Po drugie, nie cierpię tekstów populistycznych i politycznych.

Pozycja w bloku

Oczywiście mimo moich uprzedzeń każde tłumaczenie tekstu wykonuję bardzo wnikliwie i chce mi na stałym oddaniu założeń oryginału. Czasem jest toż niemożliwe, niemniej nigdy się nie poddaję i dążę do końca. Daje się, że muszę odłożyć artykuł na pewien do szuflady i powrócić do niego później. W bezpośredniej książce doceniam to, że mogę ją osiągać, pozostając w lokalu. Każde bowiem tłumaczenie tekstu da się wykonać zdalnie, a nowoczesna technika pozwala mi do ostatniego wszystkie potrzebne narzędzia. Mam wszystkimi możliwymi słownikami, a internet zezwala na badanie wielu informacji. Jednak postępując w lokalu, należy pamiętać o samodyscyplinie, bowiem pozycja w budynku rozleniwia. Trzeba narzucić sobie pewien rygor a proste działania działać jak należy. Każde tłumaczenie dokumentu jest aktualne także do jakiegoś trzeba podejść z poradą, jak byśmy dopiero zaczynali pracę. Źródło: