Uziemienie elektronika

biuro projektoweZobacz naszą stronę www

Uziemienie to prawdziwa dobra metoda obrony przed wyładowaniami atmosferycznymi. Uziemienie stanowi to proces prezentujący się z przewodnika, jakim stanowi substancja dobrze przewodząca prąd elektryczny.

Do najodpowiedniejszych przewodników prądu należy woda, grafit, żelazo, stal, aluminium, złoto, miedź i srebro. Przewodnik łączy ciało z naelektryzowaną ziemią i w efekcie tego związania ciało naelektryzowane oddaje lub przyjmuje ładunek, w konsekwencji kierując do jego zobojętnienia.

Konstrukcja urządzenia uziemiającego nie jest szczególnie skomplikowana. Urządzenie takie dopasowuje się z uziomu i przewodu uziomowego, przewodu łączącego, zacisku lub szyny oraz przewodów uziemiających. Są rozmaite rodzaje uziemień. Do pierwszych rodzajów należą: uziemienie odgromowe, pomocnicze, proste i ochronne.

W całości uziemienia ważną rolę odgrywają zaciski uziemiające. Zaciski takie wykonane są z aluminium i przynoszą do przyłączania odgromowych przewodów do budowie. Zaciski lub szyna uziemiająca są częścią układu uziemiającego instalacji i zapewniają połączenie elektryczne pewnej grupy przewodów w charakterach uziemieniowych. Zaciski ze powodu na swoją konstrukcję różni się na łatwe, zaprasowywane, płaskie; proste zaprasowywane; kątowe zaprasowywane płaskie; kątowe zaprasowywane; odgałęźne nakładkowo - zaprasowywane. Rodzaj zastosowanego zacisku i jego forma określana jest między innymi częścią łączonych przewodów, dostarczających do uziemienia.

Połączenie przewodu uziemiającego z uziomem winno stanowić wypełnione dobrze i realizować oczekiwania dla połączenia elektrycznego. W ostatnim projektu zaczyna się spawanie termitowe, za pomocą zacisków zaprasowywanych, zacisków gwintowych lub nowych pewnych połączeń mechanicznych. I połączenia mechaniczne powinny być zakładane z prowadzeniem zasad ustalonych według wskazówki wytwórcy. Przy wykonywaniu instalacji odgromowej należy zwrócić szczególną opinię na stosowane zaciski, które przede ludziom nie powinny uszkadzać uziomu ani przewodu uziemiającego. W montażu takiego sposobu kluczowa jest wiedza i zastosowanie zasady, że łączki i uchwyty polegające właśnie na połączeniu lutowanym nie zapewniają należytej wytrzymałości technicznej i mogą ulec uszkodzeniu.