Uziemienie elektryczne po angielsku

Electrostatic earthing to uziemienie elektrostatyczne, które stosowane jest w transporcie i wszelkiego rodzaju obróbkach palnych cieczy, proszków oraz gazów. Uziemienie elektrostatyczne w wielkim stopniu zmniejszają ryzyko wybuchu lub zapłonu innego typu substancji palnych w wyniku przeskoku iskry . Niekontrolowane rozwiązanie może wykonać zapłon mieszaniny cieczy i gazu natomiast tymże jedynym powstanie eksplozji.

Oczywiście istnieje możliwość wyeliminowania niebezpieczeństwa samozapłonu oraz wybuchu. By stanowiło zatem dodatkowe przewożone konstrukcje powinny posiadać podobne uziemienie, czy inaczej mówiąc kontrolowane odprowadzenie ładunków elektrostatycznych. Tego standardu uziemienie elektrostatyczne znacząco zmniejszy ryzyko powstania wybuchu przewożonych substancji palnych. Tego standardu proste uziemienia komponują się z zacisku uziemiającego także z przewodu. Przewody brane w uziemieniu prezentują się niską opornością elektryczną i niezwykle wysoką siłą na mechaniczne uszkodzenia. Można oczywiście zastosować bardziej trudne uziemienie posiadające system ochrony, który umożliwia na transport lub dozowanie produktu dopiero w momencie kiedy uziemienie zostało prawidłowo podpięte.
Dziwisz się z pewnością kiedy rzuca się tego standardu uziemienia? Najczęściej bierze się ich podczas załadunku i rozładunku cystern kolejowych, drogowych, zbiorników, beczek oraz na przykład elementów instalacji procesowych. Do tworzenia zagrożenia wybuchem prowadzi i mieszanie i rozpylanie czy pompowanie innego rodzaju substancji łatwopalnych. W momencie ingerencji w bazy łatwopalne powstają ładunki elektryczne poprzez kontakt lub rozdzielenie cząsteczek. Wszędzie gdzie ładunek elektrostatyczny powstaje i podnosi się w towarzystwie substancji łatwopalnych, przystępuje do powstawania zagrożenia. Podstawową zasadą każdej ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi jest właściwie mocny zacisk oraz właściwie dobrany kabel, dający możliwość przewodzenia ładunku elektrycznego do punktu uziemienia.
Duże stanowi zatem, że brane w uziemieniach zaciski i kable muszą wykonywać bardzo wymagające wytyczne, wyznaczone na odległości testów. Obecnie najlepsze rezultaty przynoszą nowoczesne typy uziemień systemowych.