Wentylacja 150

Błędne zainstalowanie odpylania oraz centralnego odkurzania powoduje wielkie zagrożenie wybuchem. Dlatego każda instalacja musi być stworzona razem z ważnymi normami wprowadzonymi w zasadzie ATEX tzw. atex installation.

Identyfikacja oraz ocena ryzyka wybuchu Aby wybrać skuteczne metody ochrony instalacji przed wybuchem musimy zidentyfikować, a też uznać jej najsłabsze punkty. W współczesnym przedmiocie przeprowadzamy tzw. ocenę ryzyka wybuchowego na poziomie wykonawczym. Fakt ten tworzy dla biura zatrzymującego się projektem zbiór wszystkich zaleceń. Po ich wdrożeniu do celu zostanie opracowana ostateczna ocena ryzyka wybuchowego lub dokument zabezpieczenia przed wybuchem.

Zmniejszenie ryzyka wybuchu W charakterze zminimalizowania ryzyka wystąpienia wybuchu, w tworzonych instalacjach, stosowane są takie podejścia jak: antystatyczne lub przewodzące wkłady oddane do filtracji, elektryczne i nieelektryczne wyposażenie z certyfikatem ATEX, dopasowaną aparaturę kontrolną oraz pomiarową, uziemienia.

Minimalizacja skutków wybuchu Z natury sprawy nie jest możliwe aby do samego końca wyeliminować ryzyko wybuchu. Stąd te, zgodnie z wymogami obu dyrektywy ATEX, w  instalacjach wykorzystuje się zabezpieczenia przeciwwybuchowe.

Dostawy wdrażania odpylania oraz centralnego odkurzania wykonywane są w organizmie „pod klucz”. Znaczy to, iż specjaliści biorą pełną odpowiedzialność za kompleksową realizację każdego z czasów inwestycji – od projektu, przez produkcję każdych elementów systemu, po montaż oraz uruchomienie nowo zamontowanej instalacji.

Oszczędność poprzez optymalizację Szczególny nacisk został umieszczony na optymalizację instalacji filtrujących pod kątem efektywności energetycznej, a ponadto skuteczności odpylania. Robienia te dają pożądany efekt finansowy, i przede wszystkim dodają się do ochrony środowiska naturalnego naszego świata.

Skuteczne, i zarazem bardzo efektywnie Materiał filtracyjny stanowi największy czynnik skutecznej, oraz tymże jedynym sprzyjający naturze element instalacji odpylania oraz centralnego odkurzania. Odpowiednio dobrany gwarantuje wysoką czystość odpylonego powietrza nie mając pod uwagę warunków pracy. Tak dlatego inżynierowie za każdym razem dobierają to pod kątem danej inwestycji.