Wentylacja hali

Błędne zainstalowanie odpylania oraz centralnego odkurzania powoduje istotne zagrożenie wybuchem. Dlatego każda instalacja wymaga być dokonana razem z prawymi normami zamkniętymi w zasadzie ATEX tzw. atex installation.

wyposażenie gastronomiczneUrządzenia, sprzęt, wyposażenie gastronomiczne dla twojego sklepu Polkas Kraków

Identyfikacja oraz ocena ryzyka wybuchu Aby wybrać skuteczne formy ochrony instalacji przed początkiem musimy zidentyfikować, a też ocenić jej najsłabsze punkty. W obecnym obiektu przeprowadzamy tzw. ocenę ryzyka wybuchowego na stanie wykonawczym. Materiał ten jest dla przedsiębiorstwa mającego się projektem zbiór wszystkich zaleceń. Po ich przystosowaniu do wniosku zostanie przygotowana ostateczna ocena ryzyka wybuchowego lub dokument zabezpieczenia przed wybuchem.

Zmniejszenie ryzyka wybuchu W charakteru zmniejszenia ryzyka wystąpienia wybuchu, w tworzonych instalacjach, polecane są takie rozwiązania jak: antystatyczne lub przewodzące wkłady dane do filtracji, elektryczne i nieelektryczne wyposażenie z certyfikatem ATEX, dopasowaną aparaturę kontrolną oraz pomiarową, uziemienia.

Minimalizacja skutków wybuchu Z natury spraw nie jest dodatkowe by do jednego końca wyeliminować ryzyko wybuchu. Stąd też, razem z wymogami obu dyrektywy ATEX, w  instalacjach wykorzystuje się zabezpieczenia przeciwwybuchowe.

Dostawy wdrażania odpylania oraz centralnego odkurzania robione są w stylu „pod klucz”. Świadczy to, iż specjaliści biorą pełną odpowiedzialność za kompleksową realizację wszystkiego z etapów inwestycji – od projektu, przez produkcję wszystkich składników systemu, po montaż oraz uruchomienie nowo zamontowanej instalacji.

Oszczędność poprzez optymalizację Szczególny nacisk został ustawiony na optymalizację instalacji filtrujących pod kątem efektywności energetycznej, a ponadto skuteczności odpylania. Życia te powodują spodziewany efekt finansowy, i przede każdym sprawiają się do ochrony środowiska naturalnego naszego świata.

Skuteczne, a zarazem bardzo efektywnie Materiał filtracyjny stanowi najważniejszy czynnik skutecznej, zaś tymże jednym sprzyjający naturze element instalacji odpylania oraz centralnego odkurzania. Dobrze dobrany zapewnia wysoką czystość odpylonego powietrza nie biorąc pod uwagę warunków pracy. Tak dlatego inżynierowie za wszystkim razem dobierają to pod kątem danej inwestycji.