Zagrozenie pozarowe opolskie

Zadanie uziemienia elektrostatycznego liczy na zmniejszeniu ryzyka powstania wybuchu palnych substancji, na koniec przeskoku iskry elektrostatycznej. Najczęściej kieruje się go w dziale transportu i obróbki palnych gazów, proszków i cieczy.

Uziemienie elektrostatyczne może korzystać inną formę. Najłatwiejsze i najmniej skomplikowane modele kładą się z zacisku uziemiającego również z przewodu. Bardziej zaawansowane i zwiększone technologicznie są wyposazone w układ kontroli stanu uziemienia, dzięki któremu dopuszczalne jest dozowanie lub transport produktu, to gdy uziemienie pozostało w prawdziwy sposób podpięte.

Uziemienia elektrostatyczne przeważnie są dawane w ciągu załadunku lub rozładunku cystern kolejowych, drogowych, zbiorników, beczek, tzw. big-bagów czy elementów instalacji procesowych.

W końcu napełniania lub opróżniania zbiorników o różnej zawartości (np. zbiorników z proszkami, granulatami, cieczami) mogą powstać groźne naładowania elektrostatyczne. Źródłem ich powstania zapewne być więcej mieszanie, pompowanie lub rozpylanie substancji łatwopalnych. Ładunki elektryczne powstają poprzez kontakt lub wydawanie się poszczególnych cząstek. Wielkość ładunku elektrycznego będzie zależna od własności elektrostatycznych powierzchni, które się ze sobą kontaktują. W produktu prostego i szybkiego kontaktu z uziemieniem lub nienaładowanym przedmiotem może powstać krótki impuls prądowy, który będzie oczywisty w roli iskry. Brak opiek nad rozładowaniem iskrowym może prowadzić zapłon mieszaniny alkoholi i powietrza, co oznacza eksplozję lub niebezpieczny wybuch. Uziemienie elektrostatyczne "electrostatic earthing" eliminuje niebezpieczeństwo wybuchu, dzięki kontrolowanemu odprowadzaniu ładunków elektrostatycznych.