Zasady bezpieczenstwa z komputerem

Coraz częściej poruszanym zagadnieniem w zasięgu BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie zgodnie z regułą ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest faktem prawnym Unii Europejskiej, mówiącym o standardach, jakie muszą spełnić produkty wykorzystywane w strefach niebezpiecznych, głównie narażonych na początki.

Obecnie każde urządzenia przygotowane na placu Unii Europejskiej niebezpieczne powinny mieć zgodę z dyrektywą ATEX. Przede każdym ATEX narzuca rodzaj zastosowanych materiałów, a także zastosowaną konstrukcję. Urządzenia robiące tą informację są oznakowane znakiem CE. Za klasyfikację zagrożeń i nadawanie oznaczeń dla danego towaru dostępny stanowi jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko branymi w sektorze. Głównie służą do zbierania drobnych cząstek pyłów. Między innymi wykorzystywane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze przyjmuje się także przy obróbce drewna, a konkretniej przy odciągu pyłów oraz przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Istnieje cała procedura dotycząca oceny zgodności wyników w kontekście bezpieczeństwa wybuchowego. Często takiej wyceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W okresie takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z którym jest jednoznaczne urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy prac urządzenia. W dokumentacji powinny stanowić i zawarte będące informacje: rodzina i kategoria urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy dobrać do wymogów dużego biura i kłaść na wagę jego szansy wydajnych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest relatywnie prosty w przyrównaniu do zagrożeń stworzonych przez wybuchy.